Súkromie, lokalita a jedinečná atmosféra

O projekte

Domov by mal byť viac, než len miesto 4 stien obklopené betónovými múrmi, vysokými plotmi a neosobnou atmosférou. Má mať svoj jedinečný rukopis, štýl a charakter, nakoľko nás bude sprevádzať podstatnú časť nášho života. Jeho podpis sa stáva aj naším podpisom. Urbanistické projektovanie s vlastným rukopisom, využitie potenciálu miesta či symbióza s okolitým prostredím sú Genius loci tohto projektu.

Rezidenčné bývanie Pod Benátom je projekt, ktorý v sebe spája dva hlavné atribúty komfortného bývania. Tichú lokalitu a zároveň blízku občiansku vybavenosť. Pozemky sa nachádzajú na juhovýchodnom svahu Pohronského Inovca, v blízkej vzdialenosti od centra mesta Zlaté Moravce.

Cieľom súčasného majiteľa pozemkov je vytvorenie zážitku z bývania a to na základe dvoch predajných podmienok. Vytvorením rezidenčnej štvrti, ktorá bude mať jednotný architektonický rukopis – zachovaním uniformity domových jednotiek s rovnou strechou a bielou fasádou a zároveň sprístupnením obytnej štvrte výlučne pre vlastníkov domových jednotiek.

Čítajte ďalej

Územné rozhodnutie na stavbu 35 domových jednotiek

Voda

Elektrina

Kanalizácia

Prístupová cesta